Welcome to the UK. Although we are really sad that you have been forced from your home by war, we hope that you will find the UK a place of hope and safety. 

We know that for the vast majority of people the UK will offer a place of hope and safety, for a small number of refugees there is the potential of being exploited. We know from bitter experience that human traffickers prey on those who are most vulnerable – perhaps offering jobs, help or accommodation but in reality not having your best interests at heart. 

This information has been designed to provide you with advice to keep you safe. Find this infomation in both Ukrainian and English:

Ukrainian translation | Український переклад
Ласкаво просимо до Великої Британії! Хоча ми дуже співчуваємо вам, що ви змушені залишити свій дім, ми сподіваємося, що Велика Британія стане для вас місцем надії та безпеки. 

Ми знаємо, що Велика Британія пропонує надійний і безпечний прихисток на своїй території для переважної більшості людей, але для невеликої кількості біженців все ж існує потенційний ризик їх використання. Із гіркого досвіду ми знаємо, що торговці людьми завдають шкоди тим, хто є найуразливішим, можливо, пропонуючи роботу, допомогу або проживання, але насправді вони переймаються не вашими інтересами. 

Цей вебсайт створено для надання вам порад щодо питань безпеки. 

Ваші права 

Хоча в нашій країні ви маєте низку прав, які покликані вас захистити, проте існує кілька речей, які, на нашу думку, є дуже важливими для вас, а саме: 

 

 1. Окрім поліції, ніхто не має права зберігати ваші особисті документи, такі як паспорт. Якщо хтось просить вас про це, незалежно від причин, відмовтеся та повідомте про це поліцію
 1. Дорослі, які прибули до Великої Британії за урядовою програмою спонсорської допомоги «Дім для України», мають право на працевлаштування й отримання мінімальної заробітної плати. Це означає, що ви можете розраховувати на оплату вашої праці принаймні за такими ставками за годину роботи: 

Вік 23+ — 9,50 фунтів стерлінгів на годину

Вік 21-22 — 9,16 фунтів стерлінгів на годину

Вік 18-20 — 6,83 фунтів стерлінгів на годину

Вам повинні запропонувати укладення офіційного трудового договору.  Робота на чорному ринку вважається правопорушенням, і якщо вам пропонують неофіційну роботу без укладення трудового договору, вам слід звернутися до Управління з питань діяльності посередників із найму робочої сили та зловживань у сфері трудових відносин.

 1. Ніхто, включаючи господарів, у яких ви, можливо, зупинилися, не має права вимагати від вас вступати у статеві контакти проти вашої волі або змушувати вас працювати, включаючи прибирання та догляд за дітьми, або вимагати такі послуги в обмін на запропоновану підтримку. Такі дії вважаються правопорушенням згідно із Законом Великої Британії про сучасне рабство.  Якщо хтось намагається домагатися або експлуатувати вас, повідомте про це поліцію або когось іншого, кого ви знаєте, хто може вам допомогти (див. розділ «Звернення по допомогу»). 

Способи залишатися в безпеці 

Звичайно, іноді важко визначити, кому ви можете довіряти, а кому ні, але на практиці переважна більшість людей, з якими ви контактуватимете у Великій Британії, щиро стоятимуть на сторожі ваших інтересів. 

Є способи захистити себе від тих, хто може спробувати використати вас, включаючи деякі кроки, які ви можете вжити для забезпечення вашої особистої безпеки, перевірити потенційні повноваження та подати сигнал тривоги, якщо щось не так. 

Особиста безпека 

 • Переконайтеся, що Ви знаєте адресу, за якою ви будете знаходитися. Надішліть дані особі, якій ви довіряєте.
 • Попросіть когось, кому ви довіряєте, можливо, когось іншого, хто вже бував у Великій Британії, телефонувати вам майже в один і той же час щотижня. Погодьте між собою пароль безпеки — таємне слово, яке можна легко додати до тексту або сказати під час телефонної розмови, щоб непомітно повідомити про те, що ви в небезпеці. Поділіться цим паролем із людиною, яка заслуговує на довіру та може викликати поліцію від вашого імені.
 • Ознайомтеся зі своїм новим середовищем — дізнайтесь про місце проживання, безпечні місця, такі як місце прийому пацієнтів лікарем-терапевтом або поліція, а також центри транспортного сполучення.

Безпека при працевлаштуванні 

 1. Переважна більшість роботодавців дотримуються офіційної процедури з підбору персоналу, яка може включати подачу заяви, участь у співбесіді та надання рекомендацій. Мало хто пропонує роботу без дотримання зазначеної процедури. Якщо ж таке відбувається, то це може бути ознакою того, що щось не так.
 2. Перш ніж почати роботу, переконайтеся, що у вас є посадова інструкція (в якій окреслюється, що від вас очікується) та трудовий договір (який, серед іншого, визначає, що саме ви можете очікувати від роботодавця, включно із заробітною платою). 
 3. Перевірте роботодавця в Інтернеті. Відсутність вебсайту, дуже погані відгуки клієнтів або відсутність зареєстрованого місцезнаходження можуть свідчити про те, що щось не так.
 4. Відкрийте банківський рахунок, щоб ваша заробітна плата виплачувалася вам банківськими переказами, а не готівкою.

Отримання допомоги 

Якщо вам потрібна допомога, вам у пригоді можуть стати багато людей і організацій. 

 • Якщо ви опинилися в безпосередній небезпеці, зателефонуйте до поліції Великої Британії за номером 999 і попросіть надати вам перекладача (його послуги надаються безкоштовно), щоб ви могли повідомити про свої потреби поліції. Може бути невелика затримка, поки поліція зв’язуватиметься з перекладачем.
 • Якщо ви вважаєте, що вас використовує роботодавець, господар дому, в якому ви зупинилися, або будь-хто інший, ви можете зателефонувати на Національну гарячу лінію з питань рабства за номером 08000 121 700
 • Якщо вам потрібна порада щодо ваших прав під час перебування у Великій Британії, вам може допомогти Британський Червоний Хрест. 
 • У вашій громаді може бути багато надійних людей, з якими ви зможете поговорити в приватному порядку, та які допоможуть забезпечити вашу безпеку, наприклад, ви можете поговорити з лікарем (у вас буде доступ до безкоштовного медичного обслуговування протягом вашого перебування у Великій Британії), поліцейським на вулиці або священиком.

Додаткова інформація від уряду Великої Британії

Сімейна програма для України, програма «Дом для України» та програма спонсорської допомоги для України

Сімейна програма для України дозволяє членам родини британських громадян, осілим поселенцям Великої Британії та деяким іншим особам приїхати або залишитися у Великій Британії.

Програма «Дім для України» дозволяє фізичним особам, благодійним організаціям, громадським групам та підприємствам у Великій Британії забезпечити прихисток українцям, у тому числі тим, хто не має родинних зв’язків із Великою Британією. Спонсори можуть виразити свою зацікавленість на цій вебсторінці.

Програма спонсорської допомоги для України дозволяє громадянам України та членам їхніх сімей приїхати до Великої Британії, якщо вони мають певного спонсора за програмою «Дім для України». Подача заявки безкоштовна.

Детальніша інформація для українців у Великій Британії, громадян Великої Британії та членів їхніх сімей (включаючи переклад зазначеної інформації) наведена в цій інформаційній довідці. Тепер ви можете завантажити інформаційну довідку Міністерства внутрішніх справ Великої Британії та перекладені матеріали про соціальну допомогу з додатковою інформацією про Сімейну програму для України, щоб роздрукувати або використати їх на своїх соціальних каналах тут.

English translation | Переклад англійською
Your rights 

Whilst in the country you will have a number of rights to keep you safe. Here are a small number of things that we think are really important for you to know: 

 1. Apart from the Police, nobody has the right to retain your personal documents such as your passport. If anyone is soliciting this from you, no matter the reasons, refuse and report the situation to the police.
 2. Adults who have arrived in the UK under the Government’s ‘Homes for Ukraine’ Sponsorship scheme have the right to be able to work – and to receive what is known as the minimum wage. This means that you can expect to be paid at least the following rates for every hour you work:
  • Age 23+ £9.50 per hour
  • Age 21-22  £9.16 per hour
  • Age 18-20 £6.83 per hour
  • You should be given a formal contract of employment.  It is an offence to work on the black market and if you are offered informal work without a contract you should contact the Gangmasters and Labour Abuse Authority
 3. Nobody, including hosts that you might be staying with, is allowed to solicit sexual services against your will or force you to work, including cleaning and childcare, or beg in exchange for the offered support. This is a crime under the UK’s Modern Slavery Act.  If someone attempts to extort or exploit you, report it to the police or someone else you know can help (see our ‘getting help’ section below). 

Ways to stay safe 

It is of course difficult sometimes to know who you can and cannot trust – and the reality is that the vast majority of people who you come into contact within the UK will have your best interests at heart. 

There are ways to protect yourself from those who might seek to exploit you – including some steps you can take to ensure your personal safety, to check out potential empowers and to raise an alarm if something is not right. 

Personal safety 

 • Make sure you know the address where you will be accommodated. Send the details to someone you trust.
 • Ask someone you trust – perhaps someone else who has travelled to the UK – to call you at much the same time every week. Choose between you a safety password, a secret word that can be easily dropped in a text or call, to discreetly announce that you are in danger. Share this password with someone trustworthy who can call the police on your behalf
 • Familiarise yourself with your new environment- get to know the area you live in, places of safety such as the doctor’s practice or a police station and transport links

Employment safety 

 1. The vast majority of employers will go through a formal recruitment process – this might include asking someone to make an application, being interviewed and taking up references. Few will offer a job there and then – and if they do, it could be a sign that something isn’t quite right
 2. Before you begin work, make sure you have a job description (which should outline what is expected of you) and a contract (which sets out among other things what you can expect from an employer, including salary) in place 
 3. Check out the employer online – not having a website, very poor customer reviews or not having a registered location could all suggest that something is not quite right
 4. Open a bank account so that your wages are paid through bank transfers and not cash in hand

Getting help 

If you need help, there are lots of people and organisations that can help. 

 • If you are in imminent danger, please call the UK Police on 999 and ask for a translator- this is provided free of charge to ensure you can communicate your needs with the Police- there may be a short delay whilst the Police connects with a translator 
 • If you believe you are being exploited by an employer, host or anyone else you can call the National Slavery Helpline on 08000 121 700
 • If you need advice on your rights whilst in the UK, the British Red Cross can help 
 • There are lots of trusted people in the community who you will be able to speak to privately and will help ensure your safety – for example, you could speak to a doctor (you will have access to free healthcare whilst in the UK), a police officer in the street or a faith leader

Further information from the UK Government

​​Ukraine Family Scheme, Homes for Ukraine and the Ukraine Sponsorship Scheme

The Ukraine Family Scheme allows family members of British nationals, UK settled persons and certain others to come to or stay in the UK.

The Homes for Ukraine scheme allows individuals, charities, community groups and businesses in the UK to bring Ukrainians to safety – including those with no family ties to the UK. Sponsors can record their interest on this webpage.

The Ukraine Sponsorship Scheme allows Ukrainian nationals and their family members to come to the UK if they have a named sponsor under the Homes for Ukraine Scheme. It is free to apply.

More information for Ukrainians in the UK, British nationals, and their family members (including translated information) is available on this factsheet. You can now download Home Office factsheets and translated social assets with further information on the Ukrainian Family Scheme, to print or use on your social channels here.

We use cookies to help us gather the information that will help us provide the best possible services. By continuing to use the site, you are accepting our cookie policy.
Accept
Reject