Onze Strategie

 

Justice and Care is een internationale organisatie die slachtoffers van mensenhandel en andere vormen van moderne slavernij opspoort, bevrijdt en ondersteunt.

We werken samen met overheden, politie en justitie om dit onrecht te voorkomen, slachtoffers te beschermen en daders te vervolgen. Onze multidisciplinaire teams bestaan onder meer uit juristen, maatschappelijk werkers, detectives, artsen en therapeuten.

Mensenhandel is overal en gaat over grenzen heen. Daarom werken we met internationale teams, (vooral) vanuit India, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en de Verenigde Staten.


Onze principes: de basis van onze manier van werken

Professionaliteit

Slachtoffers van mensenhandel verdienen de best mogelijke zorg en bescherming. Daarom werkt Justice and Care uitsluitend met zeer ervaren en bekwame medewerkers.
 

multidisciplinaire aanpak

We geloven in het bij elkaar brengen van verschillende disciplines zodat we samenwerken in het belang van de slachtoffers.
 

Partnerschappen

We geloven dat sterke relaties met overheidsinstanties, lokale gemeenschappen en NGO’s bijdragen aan het beschermen van slachtoffers van mensenhandel.


Het slachtoffer centraal  

Het belang van de vrouw of het kind dat we ondersteunen staat voorop in alles wat we doen voor en met hen.


Holistisch

We ondersteunen bevrijde slachtoffers in elk aspect van hun leven tot zij in staat zijn om een een nieuw bestaan op te bouwen.

internationale visie

Omdat mensenhandel niet stopt aan de grens vereist ons werk een internationale aanpak. We werken samen met overheidsinstanties en NGO’s in verschillende landen.

 

Innovatie

Onze strategieën om mensenhandel te bestrijden veranderen en vernieuwen voortdurend omdat de aanpak van criminele netwerken ook steeds ontwikkelt.


Lange termijn

Het opbouwen van een nieuw leven kost tijd. We beloven dat we, zo lang als nodig is, beschikbaar zijn voor de kinderen en vrouwen die we ondersteunen.


Culturele relevantie

We geloven dat we verhandelde mensen het beste kunnen steunen als we gebruik maken van lokale expertise en lokaal leiderschap in de regio’s waar we werken.