Wat is mensenhandel?

 De Nationaal Rapporteur Mensenhandel in Nederland (NRM) definieert mensenhandel als volgt:
‘Het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang (in brede zin) en met het doel die persoon uit te buiten. De (beoogde) uitbuiting is de kern van mensenhandel. Uitbuiting kan zich in de prostitutie afspelen, maar ook in andere economische sectoren zoals de horeca en de agrarische sector. Het gaat dan om zulke slechte arbeidsvoorwaarden en omstandigheden, dat mensenrechten in het geding zijn. Uitbuiting kan ook plaatsvinden in de vorm van gedwongen bedelarij. Mensenhandel is ook het met dwang werven, vervoeren etc. van een ander met als doel organen uit het lichaam van die ander te verwijderen. Het delict mensenhandel is omschreven in artikel 273f Wetboek van Strafrecht.* 
 

Mensenhandel is overal.

Mensenhandel is overal. Omdat het een verborgen misdaad is, is het een uitdaging betrouwbare statistieken te verzamelen van dit probleem. De statistieken zijn schattingen op basis van gegevens die op dit moment beschikbaar zijn. De ILO (International Labour Organization) schat in haar rapport van 2012 dat wereldwijd bijna 21 miljoen mensen slachtoffer zijn van gedwongen arbeid. Gedwongen arbeid omvat ook mensenhandel voor arbeid en seksuele uitbuiting, ook wel moderne slavernij genoemd. 55% van de slachtoffers is vrouwelijk. 26% van de slachtoffers is minderjarig**. De ILO schat tevens dat wereldwijd 200 miljoen kinderen gevangen zijn in kinderarbeid. Meer dan 2 miljoen kinderen worden gedwongen te werken in de prostitutie****. Voor meer informatie over mensenhandel in Nederland kunt u de website van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel bezoeken  


Mensenhandel is lucratief.

Wat er exact verdiend wordt aan mensenhandel is moeilijk in te schatten. De ILO schat dat er per jaar ruim 150 miljard Amerikaanse dollar wordt verdiend aan gedwongen arbeid*****. 


Mensenhandel is gewelddadig.

Slachtoffers wordt fysiek mishandeld en gevangen gehouden. Sommigen worden gemarteld en uitgehongerd. Mensenhandelaren dreigen een slachtoffer of hun familie pijn te doen of te doden wanneer hij of zij niet gehoorzaamt. Dit blijft vaak niet alleen bij dreigingen. Slachtoffers zijn niet vrij om te gaan en staan waar ze willen. Ze worden vaak opgesloten of bewaakt om te voorkomen dat ze ontsnappen.


* Website Nationaal Rapporteur Mensenhandel. www.nationaalrapporteur.nl/mensenhandel.
** International Labour Organization (2012). Global estimate of forced labour: Executive summary.
*** International Labour Organization (2010). Facts on Child Labour.
**** UNICEF (2005). Children out of Sight, Out of Mind, Out of reach.
***** International Labour Organization (2014). Profits and poverty; the economics of forced labour.