Onze missie

‘Saving lives, breaking the cycle of crime’; dat is de missie van Justice and Care. Om dit te realiseren:

sporen we vermiste vrouwen en kinderen op, zo mogelijk voordat ze worden verkocht, en bevrijden we hen, in samenwerking met de politie. Het gaat vooral om meisjes en jonge vrouwen die gedwongen worden om in de prostitutie te werken en om kinderen die gedwongen worden te werken in fabrieken en steengroeves, onder erbarmelijke omstandigheden.

ondersteunen we de slachtoffers bij rechtszaken tegen de daders, zodat de daders niet nog meer kwetsbare mensen kunnen uitbuiten. Onze juristen werken samen met de openbare aanklagers bij het juridische proces.

bieden we nazorg zolang als nodig is, totdat iemand haar leven opnieuw kan opbouwen en onze steun niet langer nodig heeft. We bieden hen onder meer veilige opvang, medische en psychische ondersteuning, onderwijs, hulp bij het het vinden van een baan en waar mogelijk bij terugkeer naar huis.

trainen we politie-officieren, rechters, openbare aanklagers, hulporganisaties en leiders van lokale gemeenschappen om (potentiële) slachtoffers van uitbuiting te beschermen en bevrijden.

werken we mee aan nieuwe wetgeving en beleid en schrijven van handleidingen voor het bestrijden van mensenhandel voor politie en justitie.

bouwen we bruggen tussen internationale overheden in internationale zaken van mensenhandel en uitbuiting.